Naše služby

Individuálna supervízia

Individuálna supervízia je pomáhajúci rozhovor medzi supervízorom a supervidovaným (môže sa dotýkať prípadu, hraníc, pracovnej pozície, rozvoja nových zručností, konfliktu vo vzťahoch, začlenenia v nových úlohách, nových rolách, práci v tíme a pod). Supervízor podporuje supervidovaného zorientovať...

Tímová supervízia

Tímová supervízia je interaktívne stretnutie supervízora s pracovným tímom: tím pracoviska tím profesionálov, ktorí pracujú s jedným klientom tím profesionálov, ktorí riešia spoločne nové úlohy ... a pod. Tímová supervízia je orientovaná na podporu tímu, na definovanie jeho...

Koučovanie

Koučovanie sa dá zjednodušene nazvať aj poradenstvom bez radenia. Na rozdiel od poradenstva sa pri ňom riešenie tvorí v hlave koučovaného, nie poradcu. Proces síce trvá trochu dlhšie, než "hotová" rada, výhodou je však výsledok šitý na mieru a vyššia pravdepodobnosť, že dotyčný záležitosť dotiahne...