Koučovanie

Koučovanie

sa dá zjednodušene nazvať aj poradenstvom bez radenia. Na rozdiel od poradenstva sa pri ňom riešenie tvorí v hlave koučovaného, nie poradcu. Proces síce trvá trochu dlhšie, než "hotová" rada, výhodou je však výsledok šitý na mieru a vyššia pravdepodobnosť, že dotyčný záležitosť dotiahne do úspešného konca.

Kouč špeciálne vedeným rozhovorom, podnecujúcim premýšľanie, umožňuje koučovanému pozrieť sa na tému z viacerých strán, rôznymi spôsobmi a umožní tak klientovi nájsť cestu aj tam, kde sa už možnosti zdali vyčerpané, alebo boli neviditeľné. Pritom nemusí ísť len o rozuzlenie problémov, často ide o hľadanie optimálnych alebo alternatívnych riešení, variantov, nachádzanie nových pohľadov a väzieb, posilnenie hotových riešení, resp. uistenie sa v ceste, ktorú klient už nastúpil. Niekedy stačí len malá zmena uhla pohľadu a pozastavený proces sa môže plynulo ďalej rozbehnúť aj bez kouča.

Zlomovým býva často lepšie uvedomenie si vlastných vnútorných a vonkajších zdrojov, prehodnotenie a uvedomenie si priorít, odstránenie vonkajších a vnútorných prekážok, či stereotypov.

Proces koučovania však nielen vyjasňuje cieľ, rozširuje vnímanie reality a podporuje kreativitu, ale privádza aj ku konkrétnym záverom, vedie k prijatiu rozhodnutia, navrhuje postupnosť krokov, aj spôsob ich realizácie. Bez jasného zámeru urobiť konkrétny krok sa od kouča zvyčajne neodchádza.

Komu je koučovanie určené

 • Manažérom podnikateľských i nepodnikateľských organizácií
 • Zamestnancom v oblasti služieb zákazníkom, pracovníkom kontaktných centier
 • Lekárom, zdravotníkom, učiteľom, vychovávateľom, sociálnym pracovníkom, pracovníkom v štátnej a verejnej službe
 • Ľuďom, ktorí chcú mať vyvážený pracovný a súkromný život ...

Kde a kedy sa dá koučovanie s výhodou využiť

 • pri dosahovaní pracovných a osobných cieľov
 • pri riešení pracovných a osobných problémov
 • pri skvalitňovaní medziľudských vzťahov
 • pri profesijnom, osobnom alebo kariérovom rozvoji ...

Príklady tém na koučovanie

 • stojím pred rozhodnutím (výzva, príležitosť, úloha ...) a mám na to málo času, alebo je to citlivá záležitosť
 • neviem, či mám prijať povýšenie, mám obavy ...
 • nastúpil/a som do novej manažérskej funkcie a rád/a by som robil rozhodnutia s tým, že sú dobré, pretože nemôžem a nechcem robiť chyby
 • chcem si overiť, či riadim svoj tím, alebo firmu dobre, či by to nešlo prípadne lepšie. Intuitívne cítím, že je to dobré, mám výsledky, ale potrebujem sa uistiť
 • čím vyššie stúpam tým viac som sám, chýbajú mi podnety okolia
 • doteraz som bol/a veľmi úspešný/á a tento stav je čoraz ťažšie udržať, stojí ma to čím ďalej tým viac síl
 • v práci odo mňa vyžadujú vyšší výkon, alebo rýchlosť a mám pocit, že som už na hranici svojich možností
 • nestíham, ťažko dodržiavam termíny, často meškám na stretnutia
 • chcem zlepšiť, alebo si osvojiť určité schopnosti, ktoré mi doporučil nadriadený, resp. sám mám pocit , že je tu mieto na zlepšenie. Už mi nestačia odborné kurzy a chcem spôsob, ktorý mi bude viac ušitý na mieru
 • chcem pripraviť zamestnanca na novú funkciu a mať istotu, že ju dobre zvládne
 • ľudia v mojom tíme nepracujú tak, ako to od nich žiadam – chcem ich vedieť lepšie riadiť a motivovať
 • chcem lepšie rozumieť ľuďom, vedieť s nimi spolupracovať, komunikovať, dosahovať ciele... 
 • moje osobné ciele sú v rozpore s očakávaniami a cieľmi zamestnávateľa
 • rád/a by som sa postavil/a na vlastné nohy, ale nie som si istý/á
 • mám potrebu sebarealizácie, zmeny, ale potrebujem si ujasniť akej
 • komplikujú sa moje vzťahy, nerozumiem si so svojimi najbližšími, dostávam sa do konfliktov s okolím – chcel/a by som pracovať a žiť jednoduchšie, bez takýchto problémov
 • potrebujem si lepšie organizovať prácu a život, lepšie zvládať svoje roly, byť lepším pracovníkom, rodičom, partnerom... 
 • strácam zmysel života, chcem vrátiť časy, keď bolo dobre, chcem predísť vyhoreniu
 • iné ...

Organizačné podmienky

 • Príjemné prostredie bez rušivých vplyvov (bez telefonátov, návštev a pod.)
 • Celkové trvanie koučovania závisí od dohodnutých cieľov. Sú ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť za jedno sedenie, a tiež ciele, na ktorých sa pracuje niekoľko mesiacov. V zásade platí – koučovanie trvá tak dlho, ako klient/iniciátor považuje za užitočné.
 • Prvý koučovací rozhovor je zadarmo, keď budete spokojný/-á a chcieť veci riešiť ďalej, rozhodnete sa, či budete pokračovať.

Spracoval:   Alfonz Haviar  
Zdroj časti informácií: www.kouc.sk