Tímová supervízia

Tímová supervízia je interaktívne stretnutie supervízora s pracovným tímom:

  • tím pracoviska
  • tím profesionálov, ktorí pracujú s jedným klientom
  • tím profesionálov, ktorí riešia spoločne nové úlohy
  • ... a pod.

Tímová supervízia je orientovaná na podporu tímu, na definovanie jeho potrieb, záujmov, otázok, kompetencií, rolí a pod. Môže byť viac analytická, ak to potrebuje tím, alebo podporná. Môže sa sústreďovať na strategické veci, rovnako na operatívne veci.