Individuálna supervízia

Individuálna supervízia je pomáhajúci rozhovor medzi supervízorom a supervidovaným (môže sa dotýkať prípadu, hraníc, pracovnej pozície, rozvoja nových zručností, konfliktu vo vzťahoch, začlenenia v nových úlohách, nových rolách, práci v tíme a pod).

Supervízor podporuje supervidovaného zorientovať sa v jeho situácií, vytvára mu bezpečný priestor  pre sebareflexiu, pre hľadanie cesty,ktorá by najlepšie vyhovovala daným okolnostiam.