O nás

Sme neformálne spoločenstvo profesionálov pre oblasť supervízie a koučovania v sociálnej sfére v stredoslovenskom kraji, s pôsobiskom v Banskej Bystrici a Zvolene. Chceme svojimi silami prispieť k udržaniu a zvýšeniu kvality supervízie v našom regióne.

Medzi nami sú:

 • aktívne supervízorky Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov - www.assp.sk ( od roku 2003),
 • zakladatelky Svojpomocných skupín sociálnych pracovníkov v Banskej Bystrici (od roku 2004 doteraz),
 • zakladatelky Svojpomocných skupín sociálnych pracovníkov vo Zvolene (od roku 2007 doteraz),
 • autorky publikácie Svojpomocné skupiny sociálnych pracovníkov? Jednoznačne ÁNO (2005),
 • autorky a realizátorky Psychohygienického pobytu pre pomáhajúcich profesionálov  (2007),
 • autorky lokálnych letákov o supervízií (2008),
 • časť z nás veľmi aktívne pôsobí v Slovenskej asociácii koučov SAKO - www.koucovia.sk ( od jej založenia v r. 2006),
 • kouči z Projektu 10x3, ktorý bol spoločnou ponukou Návratu a spoločnosti Co/Man pre vedúcich pracovníkov v sociálnej sfére,
 • aktívni facilitátori rôznych  stretnutí a organizátori strategických plánovaní organizácií,
 • poskytujeme konzultácie k tvorbe Programov supervízie, k Plánom individuálneho profesionálneho rozvoja,
 • viacerí z nás pôsobia ako aktívni vzdelávatelia, tréneri a lektori rôznych vzdelávacích programov,
 • zameriavame sa aj na podporu tímov formou teambulidingových stretnutí a individuálne koučovanie profesionálov.

STARÁME SA O VLASTNÝ ROZVOJ A VLASTNÚ SUPERVÍZIU: každý z nás má zabezpečenú vlastnú supervíziu a zúčastňuje sa intervíznych stretnutí s ostatnými supervízormi, prípadne koučmi. Považujeme za normálne každoročne sa vzdelávať v odborných témach a rozvíjať si ďalšie zručnosti pomáhajúcich profesionálov.