Referencie

Psychohygienický pobyt, Zvolen, máj 2009

Na zadanú záverečnú otázku "ČO POVIEM O TOMTO POBYTE, ČO MI DAL TENTO POBYT" účastníčky napísali: Denisa: Toto stretnutie mi poskytlo nové informácie a poznatky od kolegýň – sociálnych pracovníčok, o dianí a fungovaní v ich organizáciách a ich skúsenostiach. Poskytlo mi oddych a relax v príjemnom...

Supervízia - referencie

  Čo vám priniesla supervízia do profesionálneho života? profesionalitu – 7 rokov som pracovala ako sociálny pracovník a poskytovala som sociálne poradenstvo klientom bez možnosti odbornej supervízie a konzultácie svojich postupov so supervízorom. Riešenia správnosti, či nesprávnosti...

Koučovanie - referencie

Čím bolo koučovanie pre vás zaujímavé? Páčilo sa mi, že kouč nebol ten,  ktorý mi celý čas radí, ako mám riešiť svoj problém. Počas celého koučovania som mala dobrý pocit z príjemnej atmosféry, vďaka ktorej som dokázala otvorene hovoriť o svojom probléme. Kouča som vnímala ako partnera, ktorý...

Psychohygienický pobyt pre pomáhajúcich profesionálov - referencie

  Porovnanie vstupnej a výstupnej reflexie účastníkov víkendového pobytu  S čím prichádzate na pobyt? s pocitom únavy, vyčerpanosti nechcelo sa mi sem ísť s túžbou po oddychu a s obavami, či to má význam S čím odchádzate z pobytu? všetko zo mňa spadlo oddýchla som...

Svojpomocná skupina sociálnych pracovníkov - referencie

   Pre mňa je svojpomocná skupina "pevná pôda pod nohami na poli profesionálneho pôsobenia". Pri svojpomocnej skupine má sociálny pracovník pocit, že mu niekto podáva pomocnú ruku takým istým spôsobom, ako on podáva pomocnú ruku každy deň vo svojej práci iným ľuďom. Mirka Tokovská,...