Svojpomocná skupina sociálnych pracovníkov - referencie

 

  • Pre mňa je svojpomocná skupina "pevná pôda pod nohami na poli profesionálneho pôsobenia". Pri svojpomocnej skupine má sociálny pracovník pocit, že mu niekto podáva pomocnú ruku takým istým spôsobom, ako on podáva pomocnú ruku každy deň vo svojej práci iným ľuďom.

Mirka Tokovská, Domov dôchodcov BB,
členka skupiny SSSP BB v rokoch 2006 -2007