Psychohygienický pobyt, Zvolen, máj 2009

Na zadanú záverečnú otázku "ČO POVIEM O TOMTO POBYTE, ČO MI DAL TENTO POBYT" účastníčky napísali:

Denisa: Toto stretnutie mi poskytlo nové informácie a poznatky od kolegýň – sociálnych pracovníčok, o dianí a fungovaní v ich organizáciách a ich skúsenostiach. Poskytlo mi oddych a relax v príjemnom prostredí s veľmi príjemnými a sympatickými ľuďmi. Znamenalo pre mňa „celkom príjemné sprchovanie a vnútornú očistu“, spojené s upratovaním a potvrdením svojich priorít.

Alenka: Dal mi naozaj veľa. Keďže to bol psychohygienický pobyt, čakala som od neho nadobudnutie vnútornej rovnováhy, odbúranie stresu z každodenných problémov a pracovných záležitostí, uvoľnenie napätia. A to, čo som očakávala som aj dostala. Na 2 dni som  sa mohla zastaviť, vypnúť a pokúsiť sa nadobudnúť vnútorný pokoj v duši. Cítila som sa v tejto skupine, s týmto vedením absolútne bezpečne. Bola tu otvorená atmosféra, všetci sme sa snažili dodržiavať pravidlá a darilo sa nám dodržiavať aj tie o aktívnom počúvaní a neskákaní do reči. A to je veľmi cenné. Vďaka tomu, sme sa mohli dozvedieť veľa zaujímavých vecí od ľudí z rôznych inštitúcií – aj keď vlastne všetci pracujú v pomáhajúcich profesiách. Keď som sem prišla zvítala som  sa s prítomnými ľuďmi – poznala som len Maťku a Evelynku. Od prvej zoznamovacej aktivity sa začali ľudia otvárať a nachádzali sme mnoho spoločného. Cítila som sa veľmi príjemne a ďakujem Evelynke a Janke, že nám pripravili taký program, ktorý každej z nás umožnil pracovať na sebe, ale aj sa učiť od druhých. Skvelé bolo najmä spoločné zdieľanie a to, že na všetko bolo dostatok času a každý mohol vyjadriť svoj názor a pocity. Dovtedy sme sa venovali téme, aby mal každý možnosť sa vyjadriť. Veľmi hodnotné sú pre mňa informácie o supervízii. Mnohé z toho som prežila, robila, ale teraz to mám presne pomenované. Ďakujem, že som tu mohla byť.

Gabika: Čo mi dal pobyt sociálnych pracovníkov?

  • rôzny, iný pohľad na klienta ako mám ja
  • iný pohľad na riešenie situácií
  • vidím a počujem, že  viac ľudí, nielen ja musí prekonávať prekážky s klientmi a so sebou
  • svojimi skúsenosťami a zážitkami som možno pomohla iným v skupine
  • pobyt – cítila som sa príjemnejšie ako na stretávaní v budove-kancelárii pri nepobytových stretnutiach

Maťa: Pobyt mi dal – profesijný posun, spoznanie nových inštitúcií, pohľad iných na problémy – zrkadlo.
Dal mi možnosť podeliť sa s niečím svojim, spoluúčasť – pocit, že nie som v probléme/problémoch sama.
Načerpala som nové sily, vnútornú energiu.

Jola: Pre mňa bolo veľmi dôležité zmeniť prostredie, stretnúť sa s kolegyňami a môcť sa rozprávať aj o sebe, o mojich pocitoch, mojich skúsenostiach a naopak veľmi cenné sú aj skúsenosti ostatných.
Čo sa týka supervízie – je super veci prebrať s ľuďmi, ktorým možno dôverovať, ktorí vedia poradiť, či vedia uistiť, či to čo robím je ok.

Janka: Musím vedieť sa pozerať očami iných. Žiaden problém nie je nevyriešiteľný, každý sa dá riešiť.
Nové spôsoby udržania vlastnej rovnováhy, získala som inšpirácie. Cítila som sa príjemne, uvoľnene. Ďakujem.

Vierka: Získala som energiu, uvoľnenie, inšpiráciu a potrebu Ďalej sa stretávať a vzdelávať. Dúfam, že ak budem môcť prísť aj nabudúce, budem viac ako tichý pozorovateľ. Cítila som sa veľmi príjemne.

Janka: Myslieť na seba v príjemnom prostredí. Keď chce človek dávať, potrebuje aj prijímať. Víkend plný inšpirácie, zdieľania, podnetov, príjemných pocitov, nových informácií. Spôsob ako posunúť svoje skúsenosti ďalej, či už pre seba alebo pre iných. Podporná atmosféra v skupine podobne ladených ľudí, otvorenosť, pochopenie a rozvíjanie nových vzťahov. Príjemné a inšpirujúce lektorky a profesionálnym prístupom.

Evelyna: Cítila som, že to bude stretnutie s príjemnými ľuďmi, ktorí prinesú veľké množstvo podnetov na prácu a či dokážeme naplniť našu myšlienku psychohygieny. A pre mňa to bolo stretnutie príjemné, spojené s podporou rozvoja sociálnej práce i supervízie. Vďaka Vám dievčence ...

... fotogaléria