Cieľová skupina

pre naše služby:
supervízia, koučovanie, psychohygienické pobyty, svojpomocné skupiny, facilitácia stretnutí, motivačné seminára, mediácia, atď.

 

  • Sociálni pracovníci, pracujúci s klientom. Nezáleží na tom, v akej organizácii pracujete, alebo čím je ovplyvnený váš postoj ku klientovi.
  • Iní odborní zamestnanci, pracujúci s klientom – pedagógovia, špeciálni pedagógovia, liečební pedagógovia, psychológovia, zdravotné sestry. Dôležité je, že chcete pracovať s klientom v jeho prospech a záleží vám na procese pomáhania.
  • Pracovníci, ktorí rozhodujú o klientoch alebo pripravujú podklady k rozhodovaniu.
  • Riaditelia inštitúcií, poskytujúcich sociálne služby. Viete, že máte vypracovať program supervízie, ale neviete ako na to, prípadne ste o supervízii ešte  nepočuli. Prípadne chcete zefektívniť fungovanie vašej organizácie, alebo konštruktívne riešiť konflikty na pracovisku.
  • Vedúci pracovísk, tímov, manažéri projektov a pod., ktorí chcú zlepšiť a zefektívniť svoju prácu.
  • Všetci tí, ktorí považujú za prirodzené vzdelávať sa, pracovať na sebe, nastaviť zrkadlo svojej práci i sebe samému.