Archív článkov

Postrehy zo supervízie v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a v lokálnom projekte na podporu rodín

22.04.2010 21:07
Skúsenosti z banskobystrického kraja a reflexia na vývoj na Slovensku Abstrakt: V príspevku autorky reflektujú svoju supervízorskú prax  v oblasti sociálnych služieb, v sociálnoprávnej ochrane detí  a v projekte na podporu rodín. Súčasťou príspevku sú príklady...

Niekoľko otázok a odpovedí o supervízii

13.04.2010 13:01
Nuž, v rezorte sociálnych vecí máme až dva zákony, ktoré taxatívne vymedzujú povinnosť supervízie. Supervízia by mala byť aj bežnou súčasťou práce sociálnych pracovníkov, psychoterapeutov, poradenských psychológov, časom sa hádam nájdu aj tréneri, alebo kouči, ktorí sa budú chcieť pozrieť na svoju...

Posilňovanie systému práce s rodinou na území mesta Banská Bystrica (príklady dobrej praxe)

22.07.2009 23:35
V príspevku sa chcem podeliť o praktickú skúsenosť a užitočné nástroje, ktoré napomáhajú v priebehu ich dlhodobého používania a vhodného kombinovania k posilňovaniu systému práce s rodinou na území mesta Banská Bystrica. Príspevok zhŕňa skúsenosti z  praxe v sociálnej sfére v pozícii sociálnej...

Príručka pre skvalitnenie supervízie v detských domovoch _______ (recenzia k publikácii)

22.07.2009 23:07
Autorka recenzie: Dana Žilinčíková Autori recenzovanej publikácie "Príručka pre skvalitnenie supervízie v detských domovoch": M.Oláh, M.Schavel, M.Tomka Vydala: Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, 2008. Oceňujem materiál, ktorý zostavili moji traja kolegovia: supervízori.  Myslím, že je...

Čo je supervízia? V čom sa líši od terapie terapeuta? Čo majú spoločné?

26.05.2009 21:34
Tento stručný príspevok som sľúbil kolegyniam a kolegom ešte v novembri minulého roku. Tohoročný termín stretnutia supervízorov ma však zaskočil skôr než sme boli pôvodne dohodnutí a tak som sa ho nemohol zúčastniť. Svoj dlh teda splácam aspoň takýmto spôsobom. Niektorí autori tvrdia, že...

Koučing a supervízia, podobnosti a rozdiely

15.02.2009 18:00
Mgr. Vladimír Hambálek: V príspevku sa chceme zaoberať podobnosťami a rozdielmi medzi supervíziou a koučingom. V oboch metódach profesionálneho rozvoja pracovníka nachádzame spoločné témy, postupy a techniky. Koučing, ktorý vychádza z prostredia...

Informácie pre návštevníkov

15.02.2009 11:19
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. pre automatickú distribúciu článku až k nám môžete využiť RSS kanály.

Webová prezentácia bola spustená

15.02.2009 11:18
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne vracať...

Koučing a supervízia, podobnosti a rozdiely

15.02.2009 11:18
V príspevku sa chceme zaobera podobnosami a rozdielmi medzi supervíziou a kouingom. V oboch metódach profesionálneho rozvoja pracovníka nachádzame spoloné témy, postupy a techniky. Kouing, ktorý vychádza z prostredia manažmentu, je zacielený na rozvoj osobného potenciálu jednotlivca v jeho...

Odborný seminár supervízorov

29.03.2007 06:00
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci v spolupráci s Katedrou aplikovanej sociálnej práce, FZaSP TU v Trnave, Katedrou sociálnej práce, ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča v Prešove, VŠZaSP sv. Alžbety, n. o., Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov s finančnou podporou Protidrogového fondu SR Vás...