Psychohygienický pobyt, Zvolen, máj 2009

Psychohygienický pobyt, Zvolen, máj 2009

Psychohygienická dvojdňovka na podporu sociálnej práce a supervízie

Miesto: Zvolen - hotel Bieň
Termín: 16.-17.mája 2009

Účastníčky: 4 pravidelné členky Svojpomocnej skupiny Zvolen, 4 pracovníčky pomáhajúcej profesie
Vedenie skupiny: Janka Izraelová, Evelyna Teťáková
Finančná podpora: Komunitná Nadácia Zdravé Mesto Banská Bystrica

 ... ostatné fotografie

... referencie účastníčok