Zážitkový seminár o supervízii, Zvolen, júl 2009

Zážitkový seminár o supervízii, Zvolen, júl 2009

Letom svetom - zážitkový seminár o supervízii

pobyt pre sociálnych pracovníkov mesta Zvolen a okolia.

Zvolen, 14.7.2009,

Viedli: Jana Izraelová, Eva Teťáková - supervízorky,

Zúčastnení: 15 sociálnych pracovníkov,

Podporila: KNZM Banská Bystrica

... ostatné fotografie