Psychohygienický pobyt, Banská Bystrica, jeseň 2007

Psychohygienický pobyt, Banská Bystrica, jeseň 2007

Psychohygienický pobyt, Banská Bystrica,

pre pomáhajúcich profesionálov pracujúcich s rodinou v Banskej Bystrici.

Finančne podporené Mestom Banská Bystrica.

... ostatné fotografie