Jana Izraelová

Jana Izraelovásupervízorka

- členka Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov.

Supervíziu som stretla v čase, keď som si sama pre seba ujasňovala, aký bude v budúcnosti môj prístup ku klientom – a mala som v tom poriadny zmätok. Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku a v sociálnych službách pracujem štrnásty rok. Celý môj profesný život ma sprevádza hľadanie, premýšľanie o svojej práci, o klientoch a kolegoch a o vzťahoch k nim, o úspechoch i nezhodách, ktoré som s nimi zažila.

Dnes je pre mňa supervízia metóda, ktorá mi pomáha  udržať sa  v dobrej  duševnej  kondícii – keď pracujem s klientom, keď som vo svojej  pracovnej pozícii manažérky, keď som doma so svojou rodinou . Supervízia ma naučila oddeľovať dôležité veci od menej dôležitých,  byť citlivou voči prežívaniu iných, pozorne  klienta  počúvať , stáť pri ňom a sprevádzať ho. Naučila ma tiež, že najlepšia a najefektívnejšia pomocná  ruka pri riešení mojich starostí, je na konci môjho ramena :). Preto v  supervízii neponúkam riešenia a neviem riešiť starosti klienta, ponúkam však iný pohľad, podporu a sprevádzanie v konkrétnych situáciách, ponúkam svetlo, ktoré môžem nasvietiť na tú pomocnú ruku.

Prax

  • 6 rokov špeciálna pedagogička
  • 19 rokov manažérskych skúseností
  • 6 rokov ako supervízorka – supervízia jednotlivca, supervízia organizácie

Ďalšie aktivity

  • certifikovaná lektorka k téme výchovy k rodičovstvu pre ľudí s mentálnym postihnutím
  • lektorka a učiteľka vzdelávania pre dospelých
  • facilitovanie pracovných stretnutí
  • skúsenosti s prácou so skupinami


e-mail: jana.izynka@gmail.com
gsm: 0911 286426