Eva Teťáková (Evelyna)

supervízorka

- členka Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov.

Na cestu supervízie som sa vydala na podnet mojej priateľky Zdenky, ktorá nadšene hovorila o svojich skúsenostiach zo vzdelávacej skupiny v supervízii a naše spoločné debaty, aktivity ma podporili v rozhodnutí, že aj ja by som sa rada takto vzdelávala.

Bola to pre mňa výzva, aby som mohla lepšie pracovať s ľuďmi, v tom čase najmä študentmi Vyššieho odborného štúdia sociálno-právneho, ktorí na naše pracovisko chodili na odbornú prax, s mladými ľuďmi v občianskom združení, ktoré som dobrovoľnícky viedla.

Mne pomáha supervízia:

 • pozerať sa na to čo robím – ako to robím
 • ako by som to mohla robiť ináč, ak sa mi zdá, že toto nie je ono
 • prostredníctvom nej sa učím nazerať na veci ináč
 • v svojpomocnej skupine sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú zaujímaví a od ktorých sa veľa učím a ktorí mi pomáhajú ísť ďalej

Prax:

 • pedagogička – voľno časová práca s deťmi a mládežou (10 rokov)
 • metodicko-pedagogická práca  s dospelými (7 rokov)
 • sociálna pracovníčka (8 rokov)
 • supervízorka - tútorská, individuálna, skupinová supervízia (8 rokov)

Ďalšie aktivity:

 • lektorka vzdelávania pre dospelých

Realizované supervízie:

 • 2013 – Ústredie práce sociálny vecí a rodiny
             skupinové supervízie pre sociálnych pracovníkov oddelení SPO a SK
 • 2013 – Detský domov Jesenské
             skupinové supervízie pre profesionálnych rodičov,  pre vychovávateľov detského domova, sociálnych pracovníkov
 • 2013 – Detský domov Brezno
             skupinové supervízie pre vychovávateľov detského domova
 • 2013 – Návrat Banská Bystrici
             individuálne supervízie pre dobrovoľníkov
 • 2013 – DSS Symbia Zvolen
             indiviuálne supervízie pre odborných pracovníkov

Mám rada keď svieti slnko v ktoromkoľvek ročnom období, rada vidím úsmev na tvárach ľudí, mám radosť zo stretnutí s ľuďmi, mám rada slnečnice...

e-mail: eva.tetakova@gmail.com
gsm: 0905 565 177