Alžbeta Brozmanová Gregorová

supervízorka, vysokoškolská učiteľka

 

Supervízia je pre mňa cestou ako získať iný pohľad na veci, ktoré každodenne robím. Je pre mňa priestorom, v ktorom sa človek môže zastaviť, pozrieť sa do svojho vnútra a uvažovať nad tým, kým v procese pomáhania je, čo robí a prečo svoju prácu robí práve tak, ako ju robí a nie inak.

Prax:

 • od 2001 prezidentka Centra dobrovoľníctva
 • od 2002 do súčasnosti vysokoškolská učiteľka na Katedre sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici
 • od 2012 vedúca katedry

Iné aktivity:

 • vzdelávanie v oblasti manažmentu dobrovoľníctva
 • facilitácia stretnutí, workshopov  a konferencií
 • vedenie strategického plánovania mimovládnych organizácií
 • tvorba a vedenie projektov

Realizované supervízie:

 • 2012 – 2014, Katedra sociálnej práce Pf UMB, Banská Bystrica
  • skupinové supervízie pre študentov a študentky v rámci odbornej praxe
  • skupinové supervízie pre študentov a študentky v rámci predmetu Supervívia v sociálnej práci

 • 2011 – 2014, Denný detský stacionár DEDESO, Hnúšta
  • individuálne a skupinové supervízie pre pracovníčky zariadenia
  • vypracovanie programu supervízie pre organizáciu

 • 2010 – 2013, Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Slovenská Ľupča
  • individuálne  a skupinové supervízie pre pracovníčky zariadenia
  • vypracovanie programu supervízie pre organizáciu

 • 2013, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Dolný Kubín, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • skupinové supervízie pre sociálnych pracovníkov a pracovníčky z regiónu

 • 2011 – 2012, Asociácia komunitných nadácií
  • skupinové supervízie pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníckeho programu Mladí filantropi

 • 2009 - 2012, Centrum dobrovoľníctva
  • skupinové supervízie pre terénnych pracovníkov a pracovníčky programu výmeny ihiel a striekačiek
  • individuálne a skupinové supervízie pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky programu Opri sa o mňa

Akademické vzdelanie:

 • sociálna práca a sociálna pedagogika

Iné vzdelanie:

 • facilitácia – vedenie pracovných skupín a konferencií
 • vysokoškolská pedagogika
 • tréning trénerov koordinátorov dobrovoľníkov
 • ekonomika a manažment mimovládnych organizácií
gsm: 0907 130 817